2 december 2015
Velkommen til Læge Lilian Olsen

Nyheder

 

I klinikken arbejder desuden læge Jan Kristoffersen og Christian Lunn. Klinikken er en samarbejdspraksis hvilket betyder at lægerne ikke har fælles patienter.

Praksis er godkendt til uddannelse af læger. Derfor vil der være læger ansat som led i deres uddannelse til speciallæge i almen medicin..

 

VI foretager influenzavaccination fra 1.10.2015 

Følgende har ret til gratis influenzavaccination

Alle over 65 år

Førtidspensionister

Kronisk syge efter lægelig vurdering:

Kroniske lungesygdomme

Svære kronisk hjertekarsygdomme

Diabetes 1 og 2

Immundeffekt

Muskelsvind(svær) lever og nyresvigt

svært overvægtige

husstandskontakter til personer med nedsat immunforsvar

gravide i 2 og 3 trimester

Andre alvorlige sygdomme hvor lægen vurderer at influenza vil medføre sundhedsmæssig risiko

 

 

 

Klinik information

CVR nr.

Influenzavacc- se nyheder